Handmade by artist Logan Real

皮夹

$430

详细特点:

  • 4.5" x 3.65' x 0.5" (长度 x 高度 x 宽度)
  • 真正的马赛克单图
  • 外部在英语布里德尔
  • 全衬里内部在英语布里德尔
  • 6 个信用卡插槽
  • 2 个接收的侧插槽
  • 1 现金隔间
  • 100% 鞍式缝合(手工缝合)
  • 黑色手绘边缘
  • 美国制造

 

*所有销售是最终的,不接受退货。

 


You may also like

Recently viewed